Liên hệ

[section label=”banner”]

[ux_banner height=”330px” bg=”11″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.28)” parallax=”3″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”80″]

Liên hệ

Chúng tôi luôn lắng nghe ý khiến phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ , sản phẩm ngày một tốt hơn, mang lại nhiều giá trị nhất đến quý khách hàng….

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”lienhe” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

[gap]

[row col_bg=”rgb(12, 162, 223)” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”10px 10px 10px 10px” margin=”20px 0px 0px 0px” align=”center” max_width=”425px”]

[featured_box img=”100″ img_width=”107″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px”]

Điều Hành

Mr Toàn

[button text=”O985.868.198″ color=”success” size=”small” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:0985868198″]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”10px 10px 10px 10px” margin=”20px 0px 0px 0px” align=”center” color=”light” max_width=”425px”]

[featured_box img=”101″ img_width=”107″ pos=”left”]

BảoHành

Mr Tùng Lâm

[button text=”O243.5656.888″ color=”success” size=”small” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:02435656888″]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]